İstinad mənbəyi: Azərbaycan dilinin böyük izahlı onomastik lüğəti, I kitab Antroponimlər, Bakı 2011
Tərtibatçılar: Rəna Xalıqova, Rübabə Əliyeva, Zenfira Ələkbərova

Axtarış parametrləri
# Ad Adın şərhi Son 5 il üzrə statistika Çap