Diqqət!
Müraciətinizin qeydə alınması üçün e-mail ünvanınıza göndərilmiş olacaq şifrəni daxil edərək, tələb edilən müvafiq sənədlərin skannerləşdirilmiş elektron surətlərini mürəciətinizə əlavə etməyiniz zəruridir.

Mətbu nəşr haqqında məlumatlar
Mətbu nəşrin adı
Məqsədi

Dövriliyi
dəfə
Hüquqi ünvanı
Təsisçinin növü
Təsisçi haqqında məlumatlar - fiziki şəxs
Şəxsiyyət vəsiqəsi
Soyadı, adı, atasının adı
Yaşadığı ünvan
Vətəndaşlığı
Fəaliyyət qabiliyyəti
Təhsili
Məhkumluğu
Baş redaktor haqqında məlumatlar
Şəxsiyyət vəsiqəsi
Soyadı, adı, atasının adı
Yaşadığı ünvan
Vətəndaşlığı
Fəaliyyət qabiliyyəti
Təhsili
Məhkumluğu
Əlaqə telefonu
e-mail ünvanınız