Qeydiyyata alınmış vətəndaşlıq vəziyyəti aktları ilə bağlı təkrar şəhadətnamə(arayışın) verilməsi .

Müraciətlər