Notariat hərəkətləri, apostilin verilməsi və vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı ilə əlaqədar ödənişlərin internet vasitəsilə ödənilməsi
[inzibati reqlament] [İstifadəçi təlimatı]  

Ödəniş barədə məlumatlar
 
Xidmətin növü  
Qurumun adı

Rəhbər şəxs

 
Ödənişin təyinatı
 
Məbləğ
.
     

Şəxs barədə məlumatlar
Şəxsiyyət vəsiqəsi
 
Soyadı, Adı, Atasının adı
 
     
   

QeydAzərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı və Hesablaşma Xidmətinə qoşulmuş banklar arasında ödəniş kartları vasitəsi ilə dövlət büdcəsinə və büdcədənkənar dövlət fondlarına həyata keçirilən ödənişlər üzrə ölkədaxili xidmət tariflərinin müəyyən olunması üzrə Kollektiv Sazişə əsasən ödəniləcək məbləğin 0.5%-i (minimum 0.30 manat olmaqla) kart sahibindən tutulur.