Mətbu nəşrlərin uçotu üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu [inzibati reqlament] [İstifadəçi təlimatı]