1.Qeyri-kommersiya qurumlarının dövlət qeydiyyatı
2.Qeydiyyata alınmış qeyri-kommersiya hüquqi şəxslər üçün fərdi e-pəncərə
3.Mətbu nəşrlərin uçotu üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu
4.Qeyri-kommersiya hüquqi şəxsin ləğv edilməsi və kreditorların tələblərinin bildirilməsi qaydası və müddəti barədə ilk məlumatın dərc olunması haqqında
5.Qeyri-kommersiya qurumlarının dövlət reyestrindən sənədlərin surəti şəkilində çıxarışların verilməsi
6.Qeyri-kommersiya qurumlarının qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə itirildiyi və ya yararsız hala düşdüyü halda onun dublikatının verilməsi
7.Qeyri-kommersiya qurumlarının təsis sənədlərinə edilmiş dəyişikliklərin və qeydə alınmış faktların sonrakı dəyişikliyinin qeydiyyata alınması
8.Qrant müqavilələrinin (qərarlarının) qeydə alınması
9.Mətbu nəşrlərin təsis edilməsi barədə müraciətlərin itirilməsi və ya yararsız hala düşməsi ilə əlaqədar onun dublikatının verilməsi
10.Mətbu nəşrlərin uçotunun aparılması və mətbu nəşrlərin reyestrinə daxil edilmiş məlumatların sonrakı dəyişikliklərinin uçota alınması