1.Adın, ata adının və soyadın dəyişdirilməsinin qeydə alınması
2.Atalığın müəyyən edilməsinin qeydə alınması
3.Doğumun qeydə alınması
4.Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatına dair təkrar şəhadətnamələrin və arayışların verilməsi
5.Nikahın qeydə alınması
6.Nikahın pozulmasının qeydə alınması
7.Ölümün qeydə alınması
8.Övladlığa götürmənin qeydə alınması
9.Qeydiyyat orqanları və vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatının aparılması barədə məlumatın verilməsi
10.Azərbaycan adları barədə məlumat
11.Soyad sonluğunun dəyişdirilməsinin qeydə alınması