1.Qeyri-kommersiya qurumlarının və təhsil müəssisələrinin dövlət qeydiyyatı
2.Qeydiyyata alınmış qeyri-kommersiya hüquqi şəxslər və təhsil müəssisələri üçün fərdi e-pəncərə
3.Qeyri-kommersiya hüquqi şəxsin və təhsil müəssisəsinin ləğv edilməsi və kreditorların tələblərinin bildirilməsi qaydası və müddəti barədə ilk məlumatın dərc olunması haqqında
4.Mətbu nəşrlərin uçotu üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu
5.Qeyri-kommersiya qurumlarının və təhsil müəssisələrinin dövlət reyestrindən sənədlərin surəti şəkilində çıxarışların verilməsi
6.Qeyri-kommersiya qurumlarının və təhsil müəssisələrinin qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə itirildiyi və ya yararsız hala düşdüyü halda onun dublikatının verilməsi
7.Qeyri-kommersiya qurumlarının və təhsil müəssisələrinin təsis sənədlərinə edilmiş dəyişikliklərin və qeydə alınmış faktların sonrakı dəyişikliyinin qeydiyyata alınması
8.Qrant müqavilələrinin (qərarlarının) qeydə alınması
9.Mətbu nəşrlərin təsis edilməsi barədə müraciətlərin itirilməsi və ya yararsız hala düşməsi ilə əlaqədar onun dublikatının verilməsi
10.Mətbu nəşrlərin uçotunun aparılması və mətbu nəşrlərin reyestrinə daxil edilmiş məlumatların sonrakı dəyişikliklərinin uçota alınması