1.Adın, ata adının və soyadın dəyişdirilməsinin qeydə alınması
2.Atalığın müəyyən edilməsinin qeydə alınması
3.Doğumun qeydə alınması
4.Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatına dair təkrar şəhadətnamələrin və arayışların verilməsi
5.Nikahın qeydə alınması
6.Nikahın pozulmasının qeydə alınması
7.Ölümün qeydə alınması
8.Övladlığa götürmənin qeydə alınması
9.Notariusun verdiyi və ya təsdiq etdiyi sənəd itirildikdə onun dublikatının verilməsi
10.Qeyri-kommersiya qurumlarının dövlət qeydiyyatı
11.Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına həmçinin Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə fərdi identifikasiya nömrəsi barədə məlumatın verilməsi
12.Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların reyestrdə qeydiyyata alınması
13.Qeydiyyat orqanları və vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatının aparılması barədə məlumatın verilməsi
14.Notariat kontorları və notariat hərəkətlərinin aparılması barədə məlumatın verilməsi
15.Vərəsəlik işlərinin açılıb-açılmaması barədə məlumatın verilməsi
16.Qeydiyyata alınmış qeyri-kommersiya hüquqi şəxslər üçün fərdi e-pəncərə
17.Qeyri-kommersiya hüquqi şəxsin ləğv edilməsi və kreditorların tələblərinin bildirilməsi qaydası və müddəti barədə ilk məlumatın dərc olunması haqqında
18.Mətbu nəşrlərin uçotu üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu
19.Borclunun ölkədən getmək hüququnun müvəqqəti məhdudlaşdırılması barədə məlumatın verilməsi
20.Borcun, icra ödənişinin, icra hərəkətləri ilə bağlı xərclərin internet vasitəsilə ödənilməsi
21.İcra qurumları və onlar tərəfindən hərraca çıxarılan əmlaklar, eləcə də dəyəri 500 manatdan artıq olmayan daşınar əmlakın satışı üzrə ticarət şəbəkələri haqqında məlumatların verilməsi
22.Azərbaycan adları barədə məlumat
23.Ədliyyə Nazirliyinə elektron müraciət
24.Ədliyyə orqanları və notariusların qəbuluna yazılış
25.Qüvvədən düşmüş sənədlərin dövlət reyestrindən axtarış
26.Mülki dövriyyə nəticəsində baş verən hüquqi hadisələrdən yaranan yeni hüquq və vəzifələr barədə fiziki və hüquqi şəxslərin məlumatlandırılması
27.Notariat hərəkətləri, apostilin verilməsi və vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı ilə əlaqədar ödənişlərin internet vasitəsilə ödənilməsi
28.Soyad sonluğunun dəyişdirilməsinin qeydə alınması
29.Çeklərin ödənilmək üçün təqdim olunması və çeklərin ödənilmədiyinin təsdiq edilməsi
30.Daşınmaz əmlakın alqı-satqı müqaviləsinin təsdiq edilməsi
31.Daşınmaz əmlakın bağışlanılması müqaviləsinin təsdiqi
32.Daşınmaz əmlakın dəyişdirilməsi müqaviləsinin təsdiq edilməsi
33.Daşınmaz əmlakın renta müqaviləsinin təsdiq edilməsi
34.Dəniz protestlərinin tərtib edilməsi
35.Digər qiymətləndirilən müqavilələrin təsdiq edilməsi
36.Əmlak bölgüsü, zaminlik, təsis və başqa qiymətləndirilməyən və əvvəllər bağlanmış müqavilələrin ləğvi barədə sazişin təsdiq edilməsi
37.Ər-arvadın ümumi əmlakındakı paya mülkiyyət hüququ haqqında şəhadətnamənin verilməsi
38.Fiziki və hüquqi şəxslərin ərizələrinin başqa fiziki və hüquqi şəxslərə verilməsi
39.İcarə müqaviləsinin təsdiq edilməsi
40.İcra qeydinin aparılması
41.İpoteka müqaviləsinin təsdiq edilməsi
42.Qarışıq müqavilənin təsdiq edilməsi
43.Miras əmlakın mühafizə olunması üçün tədbirlərin görülməsi
44.Miras paya sərəncam verilməsinə dair müqavilənin təsdiq edilməsi
45.Mirasın bölüşdürülməsinə dair sazişin təsdiq edilməsi
46.Nəqliyyat vasitəsindən istifadə edilməsinə dair və digər etibarnamələrin təsdiqi
47.Nəqliyyat vasitəsinə sərəncam verilməsinə dair etibarnamənin təsdiq edilməsi
48.Nəqliyyat vasitəsinin özgəninkiləşdirilməsinə dair müqavilənin təsdiq edilməsi
49.Öhdəliyin icra predmetinin saxlanmağa, pul məbləğlərinin, qiymətli kağızların və vəsiyyətnamələrin depozitə qəbul edilməsi
50.Sənədin təqdim olunduğu vaxtın təsdiq edilməsi
51.Sənədlərdəki imzaların həqiqiliyinin təsdiq edilməsi
52.Sənədlərə apostilin verilməsi
53.Sənədlərin bir dildən başqa dilə tərcüməsinin düzgünlüyünün təsdiq edilməsi
54.Sənədlərin saxlanılmaq üçün qəbul edilməsi
55.Sənədlərin surətlərinin və sənədlərdən çıxarışların düzgünlüyünün təsdiq edilməsi
56.Sübutların təmin edilməsi
57.Şəxsin fotoşəkildəki şəxslə eyniliyinin təsdiq edilməsi
58.Şəxsin müəyyən yerdə olması faktının təsdiq edilməsi
59.Şəxsin sağ olması faktının təsdiq edilməsi
60.Veksellərə protestlərin tərtib edilməsi
61.Vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamələrin verilməsi
62.Vəsiyyətnamələrin təsdiq edilməsi
63.Yaşayış evlərinin, mənzillərin açıq hərracdan əldə olunmasına dair şəhadətnamələrin verilməsi
64.Yaşayış sahəsinin kirayə verilməsi müqaviləsinin təsdiq edilməsi
65.Qeyri-kommersiya qurumlarının dövlət reyestrindən sənədlərin surəti şəkilində çıxarışların verilməsi
66.Qeyri-kommersiya qurumlarının qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə itirildiyi və ya yararsız hala düşdüyü halda onun dublikatının verilməsi
67.Qeyri-kommersiya qurumlarının təsis sənədlərinə edilmiş dəyişikliklərin və qeydə alınmış faktların sonrakı dəyişikliyinin qeydiyyata alınması
68.Qrant müqavilələrinin (qərarlarının) qeydə alınması
69.Mətbu nəşrlərin təsis edilməsi barədə müraciətlərin itirilməsi və ya yararsız hala düşməsi ilə əlaqədar onun dublikatının verilməsi
70.Mətbu nəşrlərin uçotunun aparılması və mətbu nəşrlərin reyestrinə daxil edilmiş məlumatların sonrakı dəyişikliklərinin uçota alınması