1.Adın, ata adının və soyadın dəyişdirilməsinin qeydə alınması
2.Atalığın müəyyən edilməsinin qeydə alınması
3.Doğumun qeydə alınması
4.Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatına dair təkrar şəhadətnamələrin və arayışların verilməsi
5.Nikahın qeydə alınması
6.Nikahın pozulmasının qeydə alınması
7.Ölümün qeydə alınması
8.Övladlığa götürmənin qeydə alınması
9.Dövlət notariat arxivindən notariat hərəkətləri barədə məlumatın və onlarla bağlı sənədlərin surətlərinin verilməsi
10.Qeyri-kommersiya qurumlarının dövlət qeydiyyatı
11.Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına həmçinin Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə fərdi identifikasiya nömrəsi barədə məlumatın verilməsi
12.Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların reyestrdə qeydiyyata alınması
13.Qeydiyyat orqanları və vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatının aparılması barədə məlumatın verilməsi
14.Notariat ofisləri və notariat hərəkətlərinin aparılması barədə məlumatın verilməsi
15.Vərəsəlik işlərinin açılıb-açılmaması barədə məlumatın verilməsi
16.Qeydiyyata alınmış qeyri-kommersiya hüquqi şəxslər üçün fərdi e-pəncərə
17.Mətbu nəşrlərin uçotu üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu
18.Borclunun ölkədən getmək hüququnun müvəqqəti məhdudlaşdırılması barədə məlumatın verilməsi
19.Borcun, icra ödənişinin, icra hərəkətləri ilə bağlı xərclərin internet vasitəsilə ödənilməsi
20.Qeyri-kommersiya hüquqi şəxsin ləğv edilməsi və kreditorların tələblərinin bildirilməsi qaydası və müddəti barədə ilk məlumatın dərc olunması haqqında
21.Azərbaycan adları barədə məlumat
22.Ədliyyə Nazirliyinə elektron müraciət
23.Ədliyyə orqanları və notariusların qəbuluna yazılış
24.Qüvvədən düşmüş sənədlərin dövlət reyestrindən axtarış
25.Mülki dövriyyə nəticəsində baş verən hüquqi hadisələrdən yaranan yeni hüquq və vəzifələr barədə fiziki və hüquqi şəxslərin məlumatlandırılması
26.Notariat hərəkətləri, apostilin verilməsi və vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı ilə əlaqədar ödənişlərin internet vasitəsilə ödənilməsi
27.Ədliyyə orqanlarına qulluğa qəbulla bağlı müsabiqədə iştirak üçün namizədin qeydə alınması
28.Soyad sonluğunun dəyişdirilməsinin qeydə alınması
29.Çeklərin ödənilmək üçün təqdim olunması və çeklərin ödənilmədiyinin təsdiq edilməsi
30.Daşınmaz əmlakın alqı-satqı müqaviləsinin təsdiq edilməsi
31.Daşınmaz əmlakın bağışlanılması müqaviləsinin təsdiqi
32.Daşınmaz əmlakın dəyişdirilməsi müqaviləsinin təsdiq edilməsi
33.Daşınmaz əmlakın renta müqaviləsinin təsdiq edilməsi
34.Dəniz protestlərinin tərtib edilməsi
35.Digər qiymətləndirilən müqavilələrin təsdiq edilməsi
36.Əmlak bölgüsü, zaminlik, təsis və başqa qiymətləndirilməyən və əvvəllər bağlanmış müqavilələrin ləğvi barədə sazişin təsdiq edilməsi
37.Ər-arvadın ümumi əmlakındakı paya mülkiyyət hüququ haqqında şəhadətnamənin verilməsi
38.Fiziki və hüquqi şəxslərin ərizələrinin başqa fiziki və hüquqi şəxslərə verilməsi
39.İcarə müqaviləsinin təsdiq edilməsi
40.İcra qeydinin aparılması
41.İpoteka müqaviləsinin təsdiq edilməsi
42.Qarışıq müqavilənin təsdiq edilməsi
43.İcra qurumları və onlar tərəfindən hərraca çıxarılan əmlaklar, eləcə də dəyəri 5000 manatdan artıq olmayan daşınar əmlakın satışı üzrə ticarət şəbəkələri haqqında məlumatların verilməsi
44.Miras əmlakın mühafizə olunması üçün tədbirlərin görülməsi
45.Miras paya sərəncam verilməsinə dair müqavilənin təsdiq edilməsi
46.Mirasın bölüşdürülməsinə dair sazişin təsdiq edilməsi
47.Nəqliyyat vasitəsindən istifadə edilməsinə dair və digər etibarnamələrin təsdiqi
48.Nəqliyyat vasitəsinə sərəncam verilməsinə dair etibarnamənin təsdiq edilməsi
49.Nəqliyyat vasitəsinin özgəninkiləşdirilməsinə dair müqavilənin təsdiq edilməsi
50.Öhdəliyin icra predmetinin saxlanmağa, pul məbləğlərinin, qiymətli kağızların və vəsiyyətnamələrin depozitə qəbul edilməsi
51.Sənədin təqdim olunduğu vaxtın təsdiq edilməsi
52.Sənədlərdəki imzaların həqiqiliyinin təsdiq edilməsi
53.Sənədlərə apostilin verilməsi
54.Sənədlərin bir dildən başqa dilə tərcüməsinin düzgünlüyünün təsdiq edilməsi
55.Sənədlərin saxlanılmaq üçün qəbul edilməsi
56.Sənədlərin surətlərinin və sənədlərdən çıxarışların düzgünlüyünün təsdiq edilməsi
57.Sübutların təmin edilməsi
58.Şəxsin fotoşəkildəki şəxslə eyniliyinin təsdiq edilməsi
59.Şəxsin müəyyən yerdə olması faktının təsdiq edilməsi
60.Şəxsin sağ olması faktının təsdiq edilməsi
61.Veksellərə protestlərin tərtib edilməsi
62.Vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamələrin verilməsi
63.Vəsiyyətnamələrin təsdiq edilməsi
64.Yaşayış sahəsinin kirayə verilməsi müqaviləsinin təsdiq edilməsi
65.Yaşayış evlərinin, mənzillərin açıq hərracdan əldə olunmasına dair şəhadətnamələrin verilməsi
66.Qeyri-kommersiya qurumlarının dövlət reyestrindən sənədlərin surəti şəkilində çıxarışların verilməsi
67.Qeyri-kommersiya qurumlarının qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə itirildiyi və ya yararsız hala düşdüyü halda onun dublikatının verilməsi
68.Qeyri-kommersiya qurumlarının təsis sənədlərinə edilmiş dəyişikliklərin və qeydə alınmış faktların sonrakı dəyişikliyinin qeydiyyata alınması
69.Qrant müqavilələrinin (qərarlarının) qeydə alınması
70.Mətbu nəşrlərin təsis edilməsi barədə müraciətlərin itirilməsi və ya yararsız hala düşməsi ilə əlaqədar onun dublikatının verilməsi
71.Mətbu nəşrlərin uçotunun aparılması və mətbu nəşrlərin reyestrinə daxil edilmiş məlumatların sonrakı dəyişikliklərinin uçota alınması