Qeydiyyat şöbələri üzrə sorğu
1.Yaşadığınız şəhər(rayon)?


2.Cinsiniz? 
3.Yaşınız? 4.İşləyirsinizmi? 

5.Qeydiyyat şöbələrinə müraciət etmisiniz?

6.Qeydiyyat şöbəsi tərəfindən göstərilən xidmətlər, iş rejimi və ünvanı barədə haradan məlumat əldə etmisiniz?

7.Qeydiyyat şöbələri tərəfindən göstərilən xidmətlərdən razısınız?
8.Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı ilə bağlı elektron xidmətlərdən istifadə etmisiniz?
9.Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı ilə bağlı göstərilən elektron xidmətlərdən razısınız?
10.Qeydiyyat şöbələrində vətəndaşların qəbulu üçün yaradılmış şəraitdən razısınız?
11.Qeydiyyat şöbələrində yerləşdirilmiş lövhələrdə onların fəaliyyəti ilə bağlı kifayət qədər məlumat var?
12.Qeydiyyat şöbələrinin iş qrafiki Sizi qane edir?
13.Qeydiyyat şöbələrində qəbul üçün nə qədər vaxt gözləmisiniz?


14.Qeydiyyat şöbələrinin əməkdaşlarının peşəkarlığı Sizi qane edir?
15.Qeydiyyat şöbələrinin əməkdaşları tərəfindən Sizə göstərilən münasibətdən razısınız?
16.Qeydiyyat şöbələrinin hərəkəti (hərəkətsizliyi) barədə şikayət etmisiniz?
17.Şikayətiniz ilə bağlı hansı orqana müraciət etmisiniz?


18.Hansı vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı ilə bağlı əməliyyatın aparılması ilə əlaqədar qeydiyyat şöbələrinin hərəkətindən (hərəkətsizliyindən) şikayət etmisiniz? (bir neçə cavab seçə bilərsiniz)

19.Qeydiyyat şöbələri tərəfindən göstərilən xidmətləri nece qiymətləndirirsiniz?


20.Müraciət etdiyiniz qeydiyyat orqanını seçin