4 Photos Qeydiyyat orqanları və vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatının aparılması barədə məlumatın verilməsi
4 Photos Azərbaycan adları barədə məlumat
4 Photos Vətəndaşlıq vəziyyəti aktının dövlət qeydiyyatı üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu
4 Photos Qeydiyyata alınmış vətəndaşlıq vəziyyəti aktları ilə bağlı təkrar şəhadətnamə(arayışın) verilməsi Photos
4 Photos Dövlət notariat arxivindən notariat hərəkətləri barədə məlumatın və onlarla bağlı sənədlərin surətlərinin verilməsi Photos
4 Photos Notariat kontorları və notariat hərəkətlərinin aparılması barədə məlumatın verilməsi
4 Photos Vərəsəlik işlərinin açılıb-açılmaması barədə məlumatın verilməsi Photos
4 Photos Qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərin və təhsil müəssisələrinin qeydiyyatı proseduru, eləcə də qeydiyyata alınıb-alınmaması barədə məlumatın verilməsi
Photos Azərbaycan Respublikasında qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərin və təhsil müəssisələrinin dövlət qeydiyyatı haqqında məlumatın dərc edildiyi mətbu nəşrdə qeyri-kommersiya hüquqi şəxsin və təhsil müəssisəsinin ləğv edilməsi, kreditorların tələblərinin bildirilməsi qaydası və müddəti haqqında ilk məlumatın dərc olunması ilə bağlı müraciətlərin qəbulu və dərc olunma faktını təsdiq edən sənədin verilməsi
4 Photos Qeydiyyata alınmış qeyri-kommersiya hüquqi şəxslər və təhsil müəssisələri üçün fərdi e-pəncərə Photos
4 Photos Mətbu nəşrlərin uçotu üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu
4 Photos İcra qurumları və onlar tərəfindən hərraca çıxarılan əmlaklar, eləcə də dəyəri 5000 manatdan artıq olmayan daşınar əmlakın satışı üzrə ticarət şəbəkələri haqqında məlumatların verilməsi
4 Photos Borcun, icra ödənişinin, icra hərəkətləri ilə bağlı xərclərin internet vasitəsiə ödənilməsi
4 Photos Borclunun ölkədən getmək hüququnun müvəqqəti məhdudlaşdırılması barədə məlumatın verilməsi
4 Photos Notariat hərəkətləri, apostilin verilməsi və vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı ilə əlaqədar ödənişlərin internet vasitəsilə ödənilməsi
4 Photos Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid məlumat reyestrindən məlumatların verilməsi
4 Photos Ədliyyə orqanları və notariusların qəbuluna yazılış
4 Photos Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına, həmçinin Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə fərdi identifikasiya nömrəsi barədə məlumatın verilməsi
4 Photos Qüvvədən düşmüş sənədlərin dövlət reyestrindən axtarış Photos
4 Photos Mülki dövriyyə nəticəsində baş verən hüquqi hadisələrdən yaranan yeni hüquq və vəzifələr barədə fiziki və hüquqi şəxslərin məlumatlandırılması Photos
4 Photos Ədliyyə Nazirliyinə elektron müraciət

Qeydiyyata alınmış vətəndaşlıq vəziyyəti aktları ilə bağlı təkrar şəhadətnamə(arayışın) verilməsi .

Müraciətlər