AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİ

 

KOLLEGİYA QƏRARI

 

 

 

 

29 noyabr 2012-ci il 30-N

 

 

Ədliyyə orqanları və notariusların qəbuluna onlayn yazılış

üzrə inzibati reqlamentin təsdiq edilməsi barədə

 

Dövlət orqanlarının elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 23 may tarixli 429 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 6 iyul tarixli 676 nömrəli Fərmanının icrası məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi haqqında Əsasnamənin 19-cu bəndinə əsasən Kollegiya

 

QƏRARA ALIR:

1. Ədliyyə orqanları və notariusların qəbuluna onlayn yazılış üzrə inzibati reqlament təsdiq edilsin (əlavə olunur).

 

2. Bu Qərarın Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi təmin olunsun (A.Əliyev).

 

3. Qərar aidiyyəti ədliyyə orqanlarına göndərilsin.

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının

ədliyyə naziri

I dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri Fikrət Məmmədov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi Kollegiyasının 2012-ci il 29 noyabr tarixli 30-N nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

 

 

Ədliyyə orqanları və notariusların qəbuluna onlayn yazılış

üzrə inzibati reqlament

 

1. Ümumi müddəalar

 

1.1. Elektron xidmətin adı: Ədliyyə orqanları və notariusların qəbuluna onlayn yazılış.

 

1.2. Elektron xidmətin məzmunu: Ədliyyə orqanlarının və notariusların qəbuluna onlayn qaydada yazılışı əhatə edir.

 

1.3. Elektron xidmətin göstərilməsinin hüquqi əsası:

- İnformasiya əldə etmək haqqında 30 sentyabr 2005-ci il tarixli 1024-IIQ nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanununun 6-cı və 10-cu maddələri;

- Dövlət rüsumu haqqında 04 dekabr 2001-ci il tarixli 223-IIQ nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanununun 10.19 - cu maddəsi;

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 18 aprel tarixli 391 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi haqqında Əsasnamənin 9.56-cı bəndi;

- Dövlət orqanlarının elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 23 may tarixli 429 nömrəli Fərmanının 2-ci hissəsi;

- Nazirlər Kabinetinin 24 noyabr 2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş "Mərkəzi  icra  hakimiyyəti  orqanları tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları" və Elektron xidmət növlərinin Siyahısının 3.13-cü bəndi.

 

1.4. Elektron xidməti göstərən dövlət qurumunun adı: Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi 

 

1.5. Elektron xidmətin digər icraçıları: Yoxdur.

 

1.6. Elektron xidmətin avtomatlaşdırılma səviyyəsi: Elektron xidmət tam avtomatlaşdırılmışdır.

 

1.7. Elektron xidmətin icra müddəti: Xidmətin icra müddəti istifadəçinin tələb olunan məlumatları daxil etməsindən və bunun informasiya sistemində emalı müddətindən asılıdır.

 

1.8. Elektron xidmətin göstərilməsinin nəticəsi: Elektron xidmətin göstərilməsi zamanı vətəndaşlar ədliyyə orqanlarının və notariusların qəbuluna onlayn qaydada yazıla bilərlər.

 

2. Elektron xidmətin göstərilməsinin həyata keçirilməsi

 

2.1. Elektron xidmətin növü: interaktiv

 

2.2. Elektron xidmət üzrə ödəniş: Yalnız Dövlət rüsumu haqqında Qanunun 10.19-cu bəndinə əsasən notariat kontorlarına müştərinin verdiyi bildiriş üzrə əvvəlcədən razılaşdırılmış vaxtda qəbulu üçün 3 manat dövlət rüsumu ödənilməlidir. Digər hallarda ödənişsizdir.

2.3. Elektron xidmətin istifadəçiləri: fiziki və hüquqi şəxslər.

 

2.4. Elektron xidmətin təqdim olunma yeri: http://www.e-gov.az; http://exidmet.justice.gov.az

 

2.5. Elektron xidmət barədə məlumatlandırma:

İnternet ünvanı: http://www.e-gov.az ; http://www.justice.gov.az

Elektron poçt: contact@justice.gov.az ; notvva@justice.gov.az

Telefon: (+99412) 430 09 77 / (+99412) 404 42 81

 

2.6. Elektron xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdim olunma forması: Elektron xidmətin göstərilməsi üçün şəxsiyyət vəsiqəsi tələb olunur.

 

2.6.1. Elektron xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunan sənədlər dövlət orqanlarının informasiya ehtiyatında olduqda: Elektron xidmətdən istifadə etmək üçün istifadəçinin şəxsiyyət vəsiqəsinin seriya və nömrəsi tələb olunur.

Qeyd: Ədliyyə orqanları və notariusların qəbuluna onlayn yazılış üçün elektron ərizə forması onlayn qaydada doldurularaq göndərilir.

 

 

3. Elektron xidmətin göstərilməsi üçün inzibati prosedurlar

 

3.1. İnteraktiv növlü elektron xidmətlər istifadəçilər üçün daim açıqdır və müraciət edilməsi hər hansı qaydada məhdudlaşdırıla bilməz.

 

3.2. İnteraktiv elektron xidmətlər üçün sorğu:

 

3.2.1. Sorğunun formalaşdırılması: İstifadəçi qəbula yazılmaq istədiyi qurumu, qəbul tarixini, saatını seçir, şəxsiyyət vəsiqəsinin seriya və nömrəsini, həmçinin əvvəlki müraciəti, onun nəticəsini, hazırda edilən müraciətin məzmununu daxil edərək sorğu göndərir.

 

3.2.2. Sorğunun qəbulu: Sorğu qəbul olunduğu təqdirdə istifadəçinin adı dərhal qəbul cədvəlində əks olunur.

 

3.3. Elektron xidmətin göstərilməsi və ya imtina edilməsi: İstifadəçi İnformasiya sisteminin müvafiq pəncərəsinə daxil olaraq onu maraqlandıran qurumun qəbul cədvəli ilə tanış olur, həmçinin ədliyyə orqanlarına və notariusların qəbuluna onlayn qaydada yazılır.

 

3.3.1. Sorğunun yerinə yetirilməsindən imtina halları: İstifadəçi, özü və şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd haqqında məlumatları səhv daxil etdikdə qəbul üçün elektron yazılış etibarsız hesab ediləcək. Səhv məlumatın daxil edilməsi istifadəçinin yenidən sorğu verməsinə mane olmur.

 

3.3.2. Sorğunun qəbulu: İstifadəçi tərəfindən müvafiq məlumatlar düzgün daxil edildikdə sorğu qəbul olunur.

 

3.4. Sorğunun icrası: İstifadəçi elektron xidmət vasitəsilə ədliyyə orqanlarına və notariusların qəbuluna onlayn qaydada yazıla bilər.

 

3.4.1. Ardıcıl hər bir inzibati əməliyyat, o cümlədən məsul şəxs haqqında məlumat:

1.    Qeydiyyat orqanlarının qəbuluna yazılış;

2.    Notariat kontorlarının qəbuluna yazılış;

3.    İcra orqanlarının qəbuluna yazılış;

4.    Regional ədliyyə idarələrinin qəbuluna yazılış;

5.    Nazirliyin aparatı və struktura daxil olan digər qurumların qəbuluna yazılış;

6.    Qəbul cədvəli ilə tanışlıq.

İnzibati əməliyyatların həyata keçirilməsinə Ədliyyə Nazirliyinin aidiyyatı qurumları məsuldur.

 

3.4.2. Hər bir inzibati əməliyyatın məzmunu, yerinə yetirilmə müddəti və ya maksimal yerinə yetirilmə müddəti:

1.                       Qeydiyyat orqanlarının qəbuluna yazılış: İstifadəçi qəbula yazılmaq istədiyi qeydiyyat orqanını, qəbul tarixini və saatını seçir, adı, soyadı, atasının adını, şəxsiyyət vəsiqəsini və seriya nömrəsini daxil edərək sorğu göndərir. Proses istifadəçinin tələb olunan məlumatları daxil etməsindən və bunun informasiya sistemində emalı müddətindən asılıdır.

2.                       Notariat kontorlarının qəbuluna yazılış: İstifadəçi qəbula yazılmaq istədiyi notariat kontorunu, qəbul tarixini və saatını seçir, adı, soyadı, atasının adını, şəxsiyyət vəsiqəsinin seriya və nömrəsini daxil edərək sorğu göndərir. Proses istifadəçinin tələb olunan məlumatları daxil etməsindən və bunun informasiya sistemində emalı müddətindən asılıdır.

3.                       İcra orqanlarının qəbuluna yazılış: İstifadəçi qəbula yazılmaq istədiyi icra şöbəsini, qəbul tarixini və saatını seçir, adı, soyadı, atasının adını, şəxsiyyət vəsiqəsinin seriya və nömrəsini daxil edərək sorğu göndərir. Proses istifadəçinin tələb olunan məlumatları daxil etməsindən və bunun informasiya sistemində emalı müddətindən asılıdır.

4.                       Regional ədliyyə idarələrinin qəbuluna yazılış: İstifadəçi qəbula yazılmaq istədiyi regional ədliyyə idarəsinin adını, qəbul tarixini və saatını seçir, adı, soyadı, atasının adını, şəxsiyyət vəsiqəsinin seriya və nömrəsini daxil edərək sorğu göndərir. Proses istifadəçinin tələb olunan məlumatları daxil etməsindən və bunun informasiya sistemində emalı müddətindən asılıdır.

5.                       Nazirliyin aparatı və struktura daxil olan digər qurumların qəbuluna yazılış: İstifadəçi qəbula yazılmaq istədiyi idarəni, qəbul tarixini və saatını seçir, adı, soyadı, atasının adını, şəxsiyyət vəsiqəsinin seriya və nömrəsini daxil edərək sorğu göndərir. Proses istifadəçinin tələb olunan məlumatları daxil etməsindən və bunun informasiya sistemində emalı müddətindən asılıdır.

6.                       Qəbul cədvəli ilə tanışlıq: İstifadəçi maraqlandığı baş idarəni seçir, zərurət olduqda axtarış parametrlərini dəqiqləşdirərək məlumat cədvəlini generasiya edir. Axtarışın parametrlərinə uyğun olaraq proses istifadəçinin tələb olunan məlumatları daxil etməsindən və bunun informasiya sistemində emalı müddətindən asılıdır.

 

3.4.3. İnzibati əməliyyatda iştirak edən digər dövlət orqanı haqqında

məlumat: Yoxdur

 

3.4.4. Hər bir inzibati prosedurun nəticəsi:

1.                       Qeydiyyat orqanlarının qəbuluna yazılış: İstifadəçi onlayn qaydada qeydiyyat şöbələrinin qəbuluna yazılır.

2.                       Notariat kontorlarının qəbuluna yazılış: İstifadəçi onlayn qaydada notariat kontorunun qəbuluna yazılır.

3.                       İcra orqanlarının qəbuluna yazılış: İstifadəçi onlayn qaydada icra orqanlarının qəbuluna yazılır.

4.                       Regional ədliyyə idarələrinin qəbuluna yazılış: İstifadəçi onlayn qaydada regional ədliyyə idarələrinin qəbuluna yazılır.

5.                       Nazirliyin aparatı və struktura daxil olan digər qurumların qəbuluna yazılış: İstifadəçi onlayn qaydada nazirliyin strukturuna daxil olan qurumların qəbuluna yazılır.

6.                       Qəbul cədvəli ilə tanışlıq: İstifadəçi generasiya olunmuş cədvəldə göstərilən məlumatlarla tanış olur.

 

3.5. Elektron xidmətin yerinə yetirilməsinə nəzarət: Elektron xidmətin yerinə yetirilməsinə nəzarəti Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin aidiyyatı qurumları həyata keçirir.

 

3.5.1. Nəzarətin forması: Daxil olan müraciətlərin avtomatlaşdırılmış rejimdə təşkil olunmuş mütəmadi monitorinqi.

 

3.5.2. Nəzarətin qaydası: Monitorinq nəticəsində müraciətlərin qəbulu, cavablandırılmasının müddəti və prosesin tamlığı izlənilir, baş verən nöqsanlar barədə hesabatlar tərtib olunur. Həmin hesabatlar sistemin fəaliyyətinə məsul olan şəxslər tərəfindən daim izlənilir.

 

3.6. Elektron xidmətin göstərilməsi üzrə mübahisələr: Elektron xidmətlərin göstərilməsinə görə Ədliyyə Nazirliyinin aidiyyatı qurumları məsuliyyət daşıyır.

 

3.6.1. İstifadəçinin şikayət etmək hüququ haqqında məlumat: İstifadəçi elektron xidmətlə bağlı onu razı salmayan istənilən məsələ barədə yuxarı səlahiyyətli orqana (vəzifəli şəxsə) inzibati qaydada və məhkəməyə şikayət edə bilər.

 

3.6.2. Şikayətin əsaslandırılması və baxılması üçün lazım olan informasiya: Şikayət ərizəsi İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 74-cü maddəsinə uyğun olmalıdır

 

3.6.3. Şikayətin baxılma müddəti: Şikayətə İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 78-ci maddəsində müəyyən olunmuş müddətdə baxılır.