4 Photos Qeydiyyat orqanları və vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatının aparılması barədə məlumatın verilməsi
4 Photos Azərbaycan adları barədə məlumat
4 Photos Vətəndaşlıq vəziyyəti aktının dövlət qeydiyyatı üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu
4 Photos Qeydiyyata alınmış vətəndaşlıq vəziyyəti aktları ilə bağlı təkrar şəhadətnamə(arayışın) verilməsi Photos
4 Photos Dövlət notariat arxivindən notariat hərəkətləri barədə məlumatın və onlarla bağlı sənədlərin surətlərinin verilməsi Photos
4 Photos Notariat kontorları və notariat hərəkətlərinin aparılması barədə məlumatın verilməsi
4 Photos Qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərin və təhsil müəssisələrinin qeydiyyatı proseduru, eləcə də qeydiyyata alınıb-alınmaması barədə məlumatın verilməsi Photos
Photos Azərbaycan Respublikasında qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərin və təhsil müəssisələrinin dövlət qeydiyyatı haqqında məlumatın dərc edildiyi mətbu nəşrdə qeyri-kommersiya hüquqi şəxsin və təhsil müəssisəsinin ləğv edilməsi, kreditorların tələblərinin bildirilməsi qaydası və müddəti haqqında ilk məlumatın dərc olunması ilə bağlı müraciətlərin qəbulu və dərc olunma faktını təsdiq edən sənədin verilməsi Photos
4 Photos Mətbu nəşrlərin uçotu üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu Photos
4 Photos İcra qurumları və onlar tərəfindən hərraca çıxarılan əmlaklar, eləcə də dəyəri 500 manatdan artıq olmayan daşınar əmlakın satışı üzrə ticarət şəbəkələri haqqında məlumatların verilməsi
4 Photos Borcun, icra ödənişinin, icra hərəkətləri ilə bağlı xərclərin internet vasitəsiə ödənilməsi Photos
4 Photos Notariat hərəkətləri, apostilin verilməsi və vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı ilə əlaqədar ödənişlərin internet vasitəsilə ödənilməsi Photos
4 Photos Borclunun ölkədən getmək hüququnun müvəqqəti məhdudlaşdırılması barədə məlumatın verilməsi Photos
4 Photos Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid məlumat reyestrindən məlumatların verilməsi
4 Photos Ədliyyə orqanları və notariusların qəbuluna yazılış
4 Photos Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına, həmçinin Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə fərdi identifikasiya nömrəsi barədə məlumatın verilməsi Photos
4 Photos Ədliyyə Nazirliyinə elektron müraciət